Zasazování kamenů a související

Vyjmutí kamene z krapen 12 95,- Kč
Vyjmutí kamene z hladké obruby 13 195,- Kč
Vložka pod propadávající kámen 14 300,- Kč
Odstranění staré obruby 15 190,- Kč
Nová obruba kulatá 16 380,- Kč
Obruba čtyř či vícehranná 17 780,- Kč
Odstranění krapny 18 55,- Kč
Zasazení do krapen 19 190,- Kč
Zasazení do kulaté nebo oválné obruby (cargle) 20 235,- Kč
Zasazení do čtyř a vícehranné obruby (cargle) 21 345,- Kč
Kámen do ozrnění 22 230,- Kč
Zasazení zaklepáním 23 410,- Kč
Zasazení mince do krapen 24 190,- Kč
Zasazení mince do hladké obruby (cargle) 25 315,- Kč
Nahrazení Ag zrnka 26 120,- Kč
Zasazení rýtkem s úpravou lůžka 27 255,- Kč
Lepení kamene – perly 28 100,- Kč
Nahrazení – nová krapna + pájení 29 130 – 235,- Kč
Milgriff 30 110,- Kč