Opravy šperků – budou zase jako nové

Pokud mají být šperky skutečně ozdobou, je nutné o ně pečovat, aby jejich krása vynikla. Na šperky působí různé látky, které reagují s mikroskopickou vrchní vrstvičkou kovu a mění jeho vlastnosti. Původně lesklé šperky se stávají matnými a svůj jas a barvu ztrácejí časem i kameny. Šperky mohou poškodit různé chemické látky v čisticích prostředcích, make-up, voda, lak na vlasy, ale i lidský pot při fyzické námaze. Šperky se mohou poškodit při nevhodné práci, například velmi často se jejich povrch poškrábe a do rýh se dostávají nečistoty. Jejich vzhled je pak nutné obnovit. Existují různé babské rady jak na opravy šperků, ale vždy je lepší svěřit je do rukou odborníkům.

Čištění, leštění i opravy mechanického poškození

Běžnou součástí opravy šperků je čištění a leštění. Moderní technologií je ultrazvukové čištění. Jde o princip, kdy ultrazvukové vlny v čisticím médiu vytvoří miliony bublinek, které uvolní každou nečistotu i na velmi členitém povrchu. Přitom povrch kovu či kamene nijak nepoškodí. Oprava šperků se může týkat zkrácení či prodloužení řetízku, zmenšení či zvětšení prstenu, a samozřejmě různých mechanických poškození. Zaručujeme vám, že téměř vše se dá opravit a z vašich šperků budete mít zase radost. Opravujeme prsteny, náramky, náušnice, přívěsky a také různé brože.

V první řadě je třeba mít na paměti, že šperk je umělecký předmět sloužící ke zdobení a jako takový má být rovněž používán. Z toho vyplývá, že šperky je nutno odkládat při hrubé práci, aby se předešlo jejich mechanickému poškození. Při kontaktu s čistícími prostředky a jinými chemikáliemi jako i kosmetickými přípravky může dojít k oxidaci povrchu šperku a tím i ke změně jeho povrchové úpravy. Povrchová úprava je rovněž ovlivňována zdravotním stavem, zvláště pak užíváním některých léků. Především stříbrné šperky výrazně reagují na změnu pH pokožky, tudíž změny povrchové úpravy šperku jsou i značně individuální v závislosti na uživateli. Při každodenním nošení šperku dochází také k zachytávání nečistot ve šperku a proto je třeba šperk minimálně jednou za rok odborně vyčistit. Pokud má být šperk na delší dobu odložen, je vhodné jej umístit do PVC sáčku, aby se vyloučila jeho oxidace.

Ceník oprav

Ceník oprav
Leštění a čištění ultrazvukem 30,- Kč
Letování řetízku 120,- Kč
Letování dutého řetízku 150,- Kč
Zkrácení řetízku 140,- Kč
Prodloužení řetízku 150,- + přidané Au
Letování u karabiny 150,- Kč
Výměna karabiny z dodaného Au dle typu a váhy 300-950,- Kč
Výměna pérového kroužku dle typu a váhy 180-380,- Kč
Letování dutého šperku bez záruky 150-250,- Kč
Zvětšení prsteny bez kamene 160,- Kč
Zvětšení prstenu s kamenem 250,- + přidané Au
Zmenšení prstenu 180-220,- Kč
Vyrovnání prstenu 100-300,- Kč
Nová ozdoba 300,- + přidané Au
Výměna patentu u náušnice 250,- Kč
Vysílení ouška 150,- Kč
Nové ouško drátové 200,- Kč
Fazonové ouško plechové 350,- Kč
Pojistky náušnic 200,- Kč
Dodání a zasazení kamene (zirkon) + zasazení 150-200,- Kč
Rhodiování, zlacení, stříbření 35,25,15,- Kč/g
Ceny mohou být upravovány dle stavu opravy po posouzení zlatníkem
Úkon Číslo úkonu Cena
Pájení 1 120-315,- Kč
Pájení jednoduchého zlatého řetízku 2 160,- Kč
Pájení dutého nebo složitého zlatého řetízku (vč. zaplétání) 3 260,- Kč
Pájení jednoduchého stříbrného řetízku 4 110,- Kč
Pájení dutého nebo složitého stříbrného řetízku (vč. zaplétání) 5 195,- Kč
Čištění šperků ultrazvukem za 1 kus (pár náušnic = 1 kus) 6 40,- Kč
Zkoušení ryzosti na buližníku (jedna zkouška) 7 50,- Kč
Ověření ryzosti drahého kovu zrakem dle puncovní značky (1 kus) 8 30,- Kč
Vážení (pokud tento úkon není součástí příjmu či výdeje zakázky – opravy) 9 15,- Kč
Montáž pérového kroužku na řetízek 10 50,- Kč
Montáž karabiny na řetízek s pájením 11 150,- Kč
Zasazování kamenů a související
Vyjmutí kamene z krapen 12 95,- Kč
Vyjmutí kamene z hladké obruby 13 195,- Kč
Vložka pod propadávající kámen 14 300,- Kč
Odstranění staré obruby 15 190,- Kč
Nová obruba kulatá 16 380,- Kč
Obruba čtyř či vícehranná 17 780,- Kč
Odstranění krapny 18 55,- Kč
Zasazení do krapen 19 190,- Kč
Zasazení do kulaté nebo oválné obruby (cargle) 20 235,- Kč
Zasazení do čtyř a vícehranné obruby (cargle) 21 345,- Kč
Kámen do ozrnění 22 230,- Kč
Zasazení zaklepáním 23 410,- Kč
Zasazení mince do krapen 24 190,- Kč
Zasazení mince do hladké obruby (cargle) 25 315,- Kč
Nahrazení Ag zrnka 26 120,- Kč
Zasazení rýtkem s úpravou lůžka 27 255,- Kč
Lepení kamene – perly 28 100,- Kč
Nahrazení – nová krapna + pájení 29 130 – 235,- Kč
Milgriff 30 110,- Kč
Leštění
Prsten 31 95,- Kč
Briliantový prsten 32 175,- Kč
Náušnice – pár 33 95,- Kč
Článkový náramek 34 150,- Kč
Náramek kruhový – pevný 35 95,- Kč
Náramek briliantový 36 370,- Kč
Přívěsek – závěs 37 95,- Kč
Brož 38 150,- Kč
Briliantová brož 39 370,- Kč
Řetízek, řetízkový náhrdelník 40 95,- Kč
Prsteny
Zapájení rytiny zevnitř (např. u snubního prstenu) 41 470,- Kč
Odříznutí obruby a začíštění 42 170,- Kč
Nová obruba (přístavky a pájení) 43 650,- Kč
Vyrovnání šíny 44 120,- Kč
Zmenšení a vyrovnání s pájením /bez kamene/ 45 235,- Kč
Zvětšení a vyrovnání s pájením /bez kamene/ 46 275,- Kč
Zmenšení a vyrovnání s pájením /bez kamene/ 47 365,- Kč
Zvětšení a vyrovnání s pájením /bez kamene/ 48 455,- Kč
Zvětšení vyklepáním (vytažením) 49 235,- Kč
Nová šína jednoduchá bez přístavků 50 500,- Kč
Nová šína (přístavky + pájení) 51 680,- Kč
Nová hlava jednoduchá 52 965,- Kč
Nová hlava čtyř a vícehranná 53 1405,- Kč
Nová hlava s galerkou 54 1250,- Kč
Celková úprava přes prst a po prstě (deformace při rozšlápnutí, apod…) 55 660,- Kč
Zhotovení nové ozdoby s pájením 56 465,- Kč
Rozříznutí šíny na prstě 57 155,- Kč
Náramky
Nové ouško s pájením 58 195,- Kč
Nový zámeček 59 1620,- Kč
Nová polovina zámečku – perko 60 740,- Kč
Nová polovina zámečku – zásuvka 61 880,- Kč
Tlačítko u zámečku s pájením 62 365,- Kč
Nová osička u článkového náramku 63 255,- Kč
Nový pojistný úzávěr s pájením (nebo pojistný řetízek) 64 540,- Kč
Náušnice
Výměna patentu nebo kobylky s pájením 65 370,- Kč
Nový háček s pájením 66 335,- Kč
Nový balónek se závitem (ručně dělaný) 67 990,- Kč
Vytočení nového závitu 68 335,- Kč
Nové ouško s pájením 69 195,- Kč
Pojistka patentu (pár) 70 295,- Kč
Oprava patentu nýtováním 71 195,- Kč
Vyjmutí patentu, brezury a nýtování 72 230,- Kč
Nová hlava jednodušší 73 840,- Kč
Nová hlava čtyř a vícehranná 74 1625,- Kč
Nová hlava s galerkou 75 970,- Kč
Vysílení ouška 76 120,- Kč
Konečná úprava náušnice, vyrovnání háčku apod.. 77 135,- Kč
Přívěšky a závěsy
Přívěšek na náramek s letováním /zlatý/ 78 120,- Kč
Přívěšek na náramek s letováním /stříbrný/ 79 95,- Kč
Nové ouško 80 175,- Kč
Nové ouško fazónové 81 400,- Kč
Vysílení ouška 82 120,- Kč
Nová ozdoba s pájením 83 460,- Kč

Tento ceník je orientační, jednotlivé položky je možné upravit na základě individuálního posouzení náročnosti použité technologie.

K celkové ceně opravy se připočítává cena přidaného materiálu a doplňků, dále pak ostatní nezbytné výdaje (např. puncovní poplatky, apod..)

Při opravě zhotovené na počkání nebo do druhého dne, se účtuje expresní přirážka 50% z celkově účtované ceny opravy (netýká se letování přetržených řetízků).